Szakmai program

˝Szeresd a gyermeket, a lét fénye ő,
esteledik , hogy ha megy,
hajnalodik, hogy ha jő.˝

Móra Ferenc

Családi napközi szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek:

 • 259-2002 Xll. 18. Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
 • 1997. évi XXXl. Törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 15-1998 IV.30. NM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és feltételeiről.

A családi napköziről és a gyermek felügyeletről általában

A családi napközi mint lehetőség, kiegészitője, alternativája az önkormányzati intézményeknek. Egy nagyszerű lehetőség, amely az igények és lehetőségek szerint alakitható, tovább fejleszthető.A családi napközikben 20 hetes kortól—14 éves korig fogadnak gyerekeket. Egyik legnagyobb előnye, hogy kis gyermek létszámmal 5-7 gyerek van együtt napközben. A tapasztalat az, hogy a kis létszám miatt sokkal ritkábban betegek a gyerekek, könnyebb a beilleszkedés, rugalmasabban kezelhető a beszoktatás, egyéni bánásmódban részesülhetnek, allergia, táplálkozási problémák esetén is megoldható a megfelelő étrend. A kis létszámmal működő családi napközikben hatékonyan megvalósítható az egyénre szabott differenciált foglalkozás. Ez nagy segítség a problémás gyerekeknek, óriási előny a tehetségeseknek. A kiegészitő szolgáltatásokat mindig az igényekhez lehet igazítani nyitvatartási időn kívül pl. játszóház , barkácsműhely, torna, táncház, születésnapi zsúrok stb. A családi napközi épülete lehetőséget nyújthat még baba—mama klub,beszélgető körök stb…kialakitására. Az én általunk vezetett családi napköziben, a gyermekközpontú nevelési elvek hangsúlyozásával és a sokszínű szolgáltatások mellett, szeretnénk vonzóvá tenni a családoknak ezt a formát.A gyerekekeknek, az életkori sajátosságokat figyelembe véve, szeretnénk erkölcsi értékeket, empátiát, elfogadást, mások tiszteletét átadni, játékok, énekek, történetek, mesék stb… és a folyamatosan adódó nevelési helyzetek által.

Nagy hangsúlyt fektetünk:

 • a testmozgásra
 • szabadban való tartózkodásra
 • egészséges táplálkozásra
 • esztétikai nevelésre—ismerje az alkotás örömét, lássa meg a szépet
 • néptánc és a zene összehangolására
 • hagyomány őrzés
 • természet megismerésére, megóvására /szelektív hulladék gyűjtés/
 • biztonságos közlekedésre

MÓKUS KUCKÓ, KIS KÓPÉ KUCKÓ ÉS CIFRA PALOTA

Családi napközik minőségpolitikája

Azt gondoljuk,hogy a jó vagy a rossz nevelés a jövő nemzedék életét meghatározza. Családi napközink 1,5-5 éves korú gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást. Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, bensőséges, családias hangulatban. A családi napközink a gyermekek fejlődésének megfelelő, a legmagasabb minőségű nevelési, gondozási, étkeztetési, higiéniás, biztonsági feltételeknek kíván megfelelni. Ennek elérése érdekében arra törekszünk, hogy korrekt, kiszámítható együttműködést alakítsunk ki partnereinkkel, minden érdekelt fél megelégedésére. A Családi napköziben koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. Egy családi napközink 5-7 gyermek bölcsődés és óvodás korúak gondozását, fejlesztését fogja ellátni, mindennapos jelleggel. Alkalmi, pár órás gyermek felügyeletre -játszóház-igénybevételére is van lehetőség.

Családi napközink küldetése, filozófiája

 • Minden gyerekkor egyszeri és megismételhetetlen, tehát a gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy megkapják a legmegfelelőbb gondoskodást, nevelést, hogy olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődjenek, amely egyéni szükségleteikhez igazodik. Ilyen lesz a mi Családi napközink.
 • Családi napközinket azért hoztuk létre, mert Szentendrén és a térségben nem elegendő a bölcsődei és óvodai férőhelyek száma. A térségben sok a fiatal kisgyermekes család, akik szeretnének elmenni dolgozni és gyermeküket biztonságban szeretnék tudni.
 • Családi napközink szülő helyettesítési funkciót tölt be, a szülőt a nevelésben primer szereplőnek tartjuk, családi napközink együttmüködő partner ebben.
 • Működésünk során folyamatosan törekszünk a tárgyi és személyi feltételek fejlesztésére.
 • A gyermekek gondozását rátermett nagy tapasztalattal , az előírt végzettséggel rendelkező személyek végzik.
 • Ilyen módon támogatjuk a munkavállalásra kényszerülő szülőt, családi segítség stb… hiányában.
 • Célunk a ránk bízott gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi, érzelmi fejlődésének segitése családias környezetben. Egészséges ételek mellett a nagy mozgásigény kielégitését kívánjuk megvalósítani.
 • Biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben foglalkozunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá.
 • Boldog kisgyermekkort biztositani úgy, hogy figyelembe vesszük minden egyes gyermek képességeit, fejlődésének törvényszerűségeit, különböző adottságait.
 • Egyénre szabott differenciált foglalkozások keretein belül odafigyelünk a tehetséges gyermekekre és a problémás gyerekeknek segítséget tudunk nyújtani.
 • Folyamatos gyermekorvosi felügyeletet biztosítunk, hogy tanácsaival segítse a betegségek megelőzését. A szülőknek ez biztonságot adhat.
 • Derűs, otthonos légkör, inger gazdag környezet mellett végezzük az elfogadó, szeretetteljes nevelést—gondozást .
 • Választható alternatíva a szülőknek.

Személyi feltételek

Szakmailag képzett, kiváló, tapasztalt pedagógusokból álló szakemberek, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a mindennapokat színesebbé tegyék. Korai fejlesztéssel próbáljuk kiszűrni azokat a gyermekeket, akiknek valamilyen testi vagy szellemi képességük nem alakult ki, időben szakemberhez tudjuk irányítani pl. logopédus, gyógytornász stb..

Tárgyi feltételek

Adott egy 240 négyzetméteres családi ház, 413 négyzetméteres telekkel, amely kiválóan alkalmas családi napközi létesitéséhez. Három családi napközit tudtunk kialakítani 3x30nm.-es játszó szobával. A házban előtér, 4 szoba, 1 sószoba, 2 fürdőszoba, konyha van, ezenkívül a házhoz egy 40 négyzetméteres műfűves terasz kapcsolódik. A terasz felett egy kihúzható tető van, mely igény szerint eső ill. nap ellen is véd. A ház előtt parkolási lehetőség biztosított. A berendezéseket és a játszóudvart a gyermekek igényeinek megfelelően alakítottuk ki, természetes anyagok széleskörű felhasználásával. Változatos játékkészletet biztosítunk. A kerti játékok vásárlásánál az évszakok változásait is figyelembe vettük. Az udvar egyben egy közlekedési park is, közlekedési táblákkal és útjelekkel felfestve.

Játékkészleteink az udvaron

 • Nyáron: homokozók, kismotorok,rollerek, talicskák, pancsoló,trambulin,labdák, mini kosárlabda palánk, egyensúlyozó készletek, tanuló biciklik,kis autók,csúszdák,átbújók-,mászók
 • Télen: szánkók, kis hólapátok, vödrök
 • Ősszel—Tavasszal: gereblyék, lapátok, kosarak, ültető eszközök,kis seprű, kis lapát

Közlekedési park /udvar/

Nem mindegy , hogy a kisgyerek mikor kezdi el az első tanulólépéseit a biztonságos közlekedésben. Kidolgoztunk saját módszertani programot bölcsődés,óvodás és kisiskolás gyerekek számára. E módszer alapján foglalkozunk a különböző korosztályú gyerekekkel. Parkunk és az ott tartott foglalkozások célja, hogy a kis gyerekek minél előbb megtanulják a helyes gyalogos és biciklis közlekedés szabályait. A kialakított pályán található közlekedési jelzőlámpa, a legfontosabb közlekedési táblák, zebra és körforgalom is.

A ház helyiségei

 • Előtér,öltöző: kerámialap,polcok, fogasok, cipőtárolók ,pelenkázó, ásványvíz automata, melyet a gyerekeken kívül a szülők rendelkezésére is áll
 • Játszó szobák: 1db.szoba szalagparketta burkolás, nagy szőnyeggel, 2db. szoba hajópadló, elérhető polcokkal, tárolókkal, játékokkal
 • Vizesblokk: csúszásmentes kerámialap, kis mosdók, kis WC-k, pipere polcok, fogmosók, gyerekfellépők
 • Konyha, étkező: csúszásmentes kerámialap, konyhai szekrények, hűtőgép, mikrohullámú sütő, gáztűzhely ,mosogatógép, gyerekeknek megfelelő magasságú asztalok és székek. Só szoba / parajdi só téglákból és só kristályokból készített/, parajdi só-téglából a fala parajdi só-kristályból a homokozó, sólámpák.
 • A sószobát igény szerint akár mindennap használjuk. A résztvétel nem kötelező. A sószobában is tartunk foglakozásokat, főleg mese, dal, mozgásos,utánzós mondókák felhasználásával. /A sóhomokozó élettani, orvosi jelentőségéről a honlapunkon a dokumentumok menüpont alatt található információ./
 • Tornaszoba: A tornaszobában, sok olyan torna eszköz áll rendelkezésre , ami a korosztálynak megfelel. Ezzel elősegítjük a gyerekek fizikai állóképességét,ezenkívül a különböző képességeket tudjuk fejleszteni. Többek között van nyújtó,gyűrű,mászókötélek,kötéllétrák,bordásfalak,mászófal,tornapadok,egyen-súlyozó tölcsér-,lépegető,különböző labdatípusok. Ezek által lehetőségünk van a mindennapos testnevelésre, melyet szakember irányít.

l. A Családi napközink bemutatkozása

Családi napközink Szentendre óvárosában helyezkedik el, a Dunaár utcában. Csendes nagy forgalomtól mentes övezetben. Könnyen megközelithető a 11-es főutról. Nemcsak szentendreiek tudják igénybe venni a napközit, hanem Budapest felé közlekedő dolgozó szülők is, mivel útba esik. A városban közel 25 ezer fő él, de 78 ezerre tehető a térségben lakók száma. 6 ezer gyermek él csak Szentendrén, melynek az egyharmada bölcsődés, óvodás korú. A helyi védőnőtől tájékozódtam aki azt az információt adta, hogy évente átlagosan 300 gyerek születik Szentendrén—az ő elhelyezésük okoz problémát azoknál a családoknál, akiknél mindkét szülő szeretne dolgozni. Az állami és önkormányzati gyermekintézmények telitettek, ezért szükség van a településen Családi napközire. Ezen okok is vezéreltek bennünket a családi napközi létesítésére.

ll. Kiemelt szakmai célok

Pedagógiai elvek:

 • egyéni bánásmód
 • gondozás és nevelés egységének elve
 • stabilitás
 • aktivitás és az önállóság
 • a gyermek elfogadásának és személyiségének megbecsülése
 • pozitívumokra támaszkodás
 • egységes nevelő hatások- rendszeresség és a fokozatosság
 • egymás kölcsönös segítése
 • a másság és egymás elfogadása
 • új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatás
 • természetes és életközeli helyzetek teremtése.

A gondozás – nevelés egységének elve

 • A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak.
 • A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik.

Az egyéni bánásmód elve

 • A gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve a gyermek fejlődését.

Az állandóság elve

 • A gyermek személyi és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot.

Az aktivitás, az önállóság segítésének elve

A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek ösztönzése, megnyílvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat.

A pozitívumokra támaszkodás elve

 • A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása,megerősítése, elismerése.

Az egységes nevelő hatások elve

 • A gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő különbség tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik.

A rendszeresség elve

 • Az ismétlődés, tájékozási lehetőséget, stabilitást,kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét.

A fokozatosság elve

 • A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, szokások kialakulását.

Szolgáltatásaink

A gyermek napközbeni alapellátása—gondozása Alapellátáson túl a családi nevelést támogató szolgáltatások:

 • nyitva tartáson túli gyermekfelügyelet
 • alkalmanként gyermekmegőrzés
 • egyéni fejlesztés, korrepetálás
 • baba-mama klub
 • kismama programok
 • játszóház, igény szerint babazsúr

Élelmezés

A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően történik. Minden gyereknek biztosítjuk a nyugodt kényelmes étkezést. Az étkezés esetében nagy figyelmet szentelünk az egészséges, változatos, rostokban, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag ételek fogyasztására. Játékos formában próbáljuk rávezetni a gyerekeket a megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyag bevitelre. Az önállóság kap még nagy hangsúlyt. Nem baj, ha a gyerek összemaszatolja magát, fontosabb hogy önállóan használja az evőeszközt. Már az egész kicsi gyereknél is a pohár használatát szorgalmazzuk. A napi négyszeri étkezés mellett a folyadék bevitelnek is jelentőséget tulajdonítunk. A gyerek igénye szerint kap folyadékot az étkezéseken kívül. Fontosnak tartjuk, hogy az innivalónál a cukrot kiiktassuk, ezért a gyógynövény és gyümölcs teák fogyasztása esetében mézet, barna-,nádcukrot használunk. Rendelkezésünkre áll egy ásványvíz automata, melyből a szülők is fogyaszthatnak. Új ételek, ízek bevezetésénél először mindig csak kis mennyiséggel kínáljuk a gyerekeket és csak akkor adunk nagyobb adagot, ha szívesen fogyasztja. Az ételből minden gyerek egyéni étvágyának megfelelő adagot kap. Fokozza a gyermek étvágyát ha nem sürgetjük őket és az étkezések jó hangulatban zajlanak. Az étkezés közben szerzett tapasztalatok a gyermekek tudását gyarapítják. Az étrendet legalább egy hónappal előbb a szülők tudomására hozzuk, hogy figyelembe tudják venni az otthoni ételek tervezésénél. Az ebédet a Hold utcai óvodából szállítjuk, a reggelit, tízórait, uzsonnát helyben készítjük.

Önképzés

 • szakmai fórumokon képezzük magunkat
 • szakmai folyóiratok megismerése, jól bevált módszerek alkalmazása
 • saját tanult módszerek újjászervezése, alkalmazása
 • más intézmények vezetőivel tapasztalatcsere
 • más intézményekkel kapcsolattartás

Kapcsolattartás:

 • szülőkkel mindennapi beszélgetés—szükség szerint fogadó óra
 • szülőknek jogot és lehetőséget kívánunk biztosítani , hogy javaslatot tehessenek a változtatásra és a különböző programok bevezetésére
 • szülői értekezletek—családi programok
 • érdekes foglalkozású szülők, nagyszülők vagy azok ismerősei munkájának megismertetése
 • faliújság
 • internet, telefonos kapcsolat

Intézményekkel való együttműködés

 • helyi Polgármesteri Hivatal
 • gyermekorvos, védőnő
 • óvodák, bölcsődék, családi napközik, iskolák
 • Gyermekjóléti Szolgálat
 • Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó
 • szükség esetén Gyámhivatal
 • logopédus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus..
 • ANTSZ

Mindazon intézményekkel, személyekkel akikkel a gyermek ellátása során kapcsolatba kerülünk, kölcsönös jó együttműködésre törekszünk.

lll. Az ellátás, gondozás—nevelés megvalósulása

Gondozás-nevelés feladatai

A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. Úgy gondoljuk, hogy a kisebb gyerekek nagyon fogékonyak, lehet őket abban segíteni, hogy jobb és értékesebb alanyai legyenek a társadalomnak.A mai világban az elcsúszott értékrendek, a családok létbizonytalansága, a túlzott elvárások, nagy feladatot rónak a pedagógusokra,hiszen minden kis lurkónak saját egyéni, önálló személyisége, attitűdje van már a születése pillanatában.Azt gondoljuk, hogy egy családi napközi ezt a személyiséget megtudja őrizni és tovább tudja fejleszteni. Családias, szeretetteljes légkörben foglalkozunk a gyerekekkel nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van. A napközi feladata a gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Elképzeléseink:

 • boldog kisgyermekkort biztosítani
 • derűs, otthonos, biztonságos légkört teremteni
 • elfogadó, szerető nevelést—gondozást adni
 • testi, lelki, szellemi, érzelmi fejlődést segíteni

A gyermekekkel foglalkozó személyek személyisége, meghatározó a gyermek-nevelésben. Legyen a legapróbb cselekedetünk is olyan, hogy a felnövekvő generációnak ne kelljen szégyenkezniük miattunk. Ebben az életkorban a gyerekek szinte mindent leutánoznak a felnőttektől és kortársaiktól. Szeretnénk őket a helyes mederbe terelni.

˝A gyermeket tisztelettel kell fogadni,

szeretetben kell nevelni,

és szabadságban kell elbocsájtani.˝

Steiner Rudolf

Az egészséges életmódra nevelés

Az egészséges életmód kialakitása egyik kiemelt célunk, amely során a gyermekeknek szükségleteinek megfelelő életritmust alakitsunk ki a testápolás, a pihenés a táplálkozás és a mozgás terén. A mindennapi testnevelést, szervezett és játékos formában csempésszük be a gyermekek mindennapi életébe. Fontosnak tartjuk, hogy derűs, szeretetteljes kapcsolat alakuljon ki a gondozók és a gyermekek között. Biztosítani kívánjuk a gyermekek testi edzettségét, egészségének megóvását. Mindennap kapjanak zöldséget, gyümölcsöt valamilyen formában. Törekszük , hogy vitamindús, kellő fehérjét tartalmazó, zsírszegény ételek kerüljenek az asztalra. Az egészséges életmódra nevelés fontos része a helyes és kulturált étkezés. A megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztása. A gyermekek alvásigénye különböző. Ha szükséges, lehetővé teszük, hogy a korán érkező gyermekek lepihenhessenek. Ebéd után aki nem tud aludni —csendben képeket, könyvet nézegethet vagy mesét hallgathat.

Cél

 • a természetes mozgásigény fenntartása
 • a gyermek mozgásigényének kielégitése
 • az egészség megőrzése
 • az egészséges táplálkozás megismerése

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése

Az érzelmi nevelés és a szocializáció során célunk érzelmi biztonságot nyújtani nevelői környezetben, megfelelő empátiás készséggel segíteni a gyermek beilleszkedését. A gyermek megismerő, kommunikációs és kreativ képességeinek fejlesztését tűzzük ki célul az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével. A gyermek közösségi életére való felkészitésénél a tolenrancia megtanulása, a másság elfogadása az egyik legfontosabb nevelési céljaink közé tartozik. A gyerek társadalomba születik, ahol az embereknek meg kell tanulni a békés egymás mellett élést, az alkalmazkodást. Ennek része az, amikor figyel a társaira. Megosztja játékát másokkal. Az érzelmi fejlettség fontos összetevője a személyiségünknek. Az, hogy valaki milyen szintet ér el érzelmi területen, nagyban függ attól, hogy mit is kapott és tapasztalt gyerekkorában. Az a gyerek, aki érzi, hogy a felnőtt szereti, elfogadja úgy, ahogy van, az érzi magát biztonságban. Ő boldogan mosolyog, egészséges, jól alszik, aktívan tevékenykedik egész nap. A mai rohanó és gépesített világban azt tapasztaljuk, hogy elveszik az ember. A mi családi napközink legyen egy kis sziget, ahol a gyermek boldog a szülő biztonságban tudja csemetéjét és nem utolsó sorban az itt dolgozók szívesen vesznek részt a mindennapokban. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gondozónők személyes példaadással segítsék elő a tanulási folyamatot. Legyen a pozitív viselkedési formák megerősítése, megdicsérése, és nem a tiltás és a megrovás az eszköz. Minden ember vágyik az elismerésre, éppen ezért igyekszünk folyamatos visszajelzéssel kommunikálni a gyereknek, hogy értékeljük, amit csinál. Családi napközink változatos módszereket alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy a halmozottan hátrányos gyermekek számára is magas szinvonalú oktató- nevelő munkát végezzen.

Feladat:

az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegitése
a pozitív erkölcsi tulajdonságok megerősitése—együttérzés, figyelmesség,
segítőkészség,
szabálytudat, kitartás, türelem, tolerancia

Megismerési folyamat elősegitése:

Az értelmi nevelés során a gyerekek spontán szerezett tapasztalatait, ismereteit szeretnénk rendezni és célirányosan bőviteni. A gyermekek érdeklődésére, kiváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve fejlesztjük őket. A gyermek születése pillanatától ismerkedik az őt körülvevő világgal. Az éneklő, tisztán és érthetően (nem gügyögő) felnőtt az egyik fontos tényező. A bölcsődés korú gyermek már minden érzékszervét aktívan használja. Jobban is, mint ahogy mi azt néha szeretnénk. Hiszen megnyalja, megkóstolja a tárgyakat. A játékok megválasztásánál fontos szempont ezért a tisztántarthatóság, és hogy ne legyenek rajtuk lenyelhető, sérüléseket okozó részek. Aztán elérkezünk a "Mi ez?" és "Miért?" korszakokba. Nagyon fontos, hogy türelmesen és a gyerek számára érthető módon válaszoljuk meg kérdéseit. Ennek az érdeklődésnek meg kell maradni egy életen át. Ha most elvesszük a kedvét, akkor később az iskola létjogosultságát is kétségbe vonja. A játékok megválasztásánál mindenképpen olyanokra törekszünk, amely a megismerési folyamatot elősegíti. Használnia kell a gyereknek hozzá a képzelő erejét, a problémamegoldó képességét, a fantáziáját, a kreativitását.

Következő fejlődési területet céloztuk meg:

 • egyre pontosabb auditiv és vizuális észlelés
 • tudatos figyelem koncentráció
 • gazdag képzelőerő
 • emlékező képesség
 • problémamegoldó kreativ gondolkodás

FELADATAINK:

 • a gyermek szakszerű nevelése-,
 • önállóság-,
 • beszédkészség-,
 • memória-,
 • megfigyelő képesség-,
 • logikai gondolkodás fejlesztése

Napirend megszervezése:

A rendszeresség rendkivül fontos a gyermekek életében abból a szempontból, hogy az állandóan ismétlődő dolgok a kicsik életében a biztonságérzetet növelik. A napirendet a következőképpen képzeljük el, amely természetesen a gyermekek igényeihez és az évszakoknak, időjárásnak megfelelően változhatnak

CSALÁDI NAPKÖZINK NAPIRENDJE:

7:00—8:30 Érkezés, a gyerekek folyamatos fogadása, játék

8:30—9:00 Mosdó, terítés, reggeli

9:00—9:30 Kreatív foglalkozás a heti rend szerint

9:30—10:00 Mosdó, tízórai, öltözés—jó idő esetén

10:00—11:30 Játék, torna—lehetőleg az udvaron, séta

11:30—12:00 Mosdó, terítés

12:00—13:00 Ebéd /mosdó, fogmosás/

13:00—13:30 Készülődés a lefekvéshez, meseolvasás, zenehallgatás

13:30—15.00 Alvás, csendes pihenő

15:00—15:30 Mosdó, uzsonna

15:30—16:00 Szabad játék lehetőleg az udvaron, folyamatos távozás

16:00—17:00 Összevont ügyelet külön térítés ellenében

Ha korai időpontban érkezett gyermeke napközinkbe, megterhelő lehet 10—11 órás távollét a szülőtől, emiatt kérjük a kedves szülőket ennek figyelembevételére, kizárólag a gyermek érdekében.

J Á T É K J Á T É K J Á T É K

FOGLALKOZÁSOK HETIRENDJE

MINDEN NAP:

 • játékos torna, ugra-bugra
 • egészséges életmódra nevelés
 • mese, zenehallgatás
 • természet ismerete, megfigyelése
 • biztonságos közlekedés

HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK:

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Gyermeknap,családi nap
 • Kirándulások JÁTÉKOK

HÉTFŐ

 • művészeti tevékenység
 • festés,rajzolás / a ceruza, kréta, ecset fogás (finommotoros mozgás). Az ecsettel való "pacsmagolás" feszültségoldó önkifejezés, az alkotás öröme,az én csináltam" élmény/
 • gyurmázás, / a kézizmok fejlődése, kreativitás, fantázia, térbeliség, térlátás bármelyik életkorban/
 • ragasztás, vágás, tépés / az anyag tulajdonságainak megismerése, a kéz ügyesedése, a szerszámhasználat, finommozgások fejlődése /
 • gyöngyfűzés / figyelem koncentráció, fantázia, kreativitás fejlődése, a használati tárgy készítésének öröme (oda tudja adni a készterméket szeretteinek) /
 • termések gyűjtése, ragasztása
 • a gyűjtés öröme, a sétának célt adunk, a termések
 • rendezése, válogatása, számlálása, halmazok megnevezése
 • matematika, alapismeretek fejlesztése

KEDD / nagymozgásos foglalkozás/

 • mozgás zenére, néptánc
 • játékos torna
 • mozgásos játékok / A mozgás a gyermekek természetes megnyilvánulási formája a pici gyermekek mozgásigénye igen magas. A minden napi ugra-bugra zenével, tornaszerekkel segít mozgásigényük kielégítését, és jókedvre derít. A mozgásos játékok a fizikai fejlődés mellett segítik a testséma kialakulását, a térorientáció és mozgáskultúra fejlődését. A néptánc és a népzene hagyományaink megőrzésére ösztönöz./

SZERDA

 • mese, vers, mondóka, bábozás
 • Igazodva az évszakokhoz,ünnepekhez,élethelyzetekhez. /beszédfejlődés, szókincsbővülés, fantázia, képzelőerő fejlődése/

CSÜTÖRTÖK

 • gyermekjátékok, dalok, zene
 • ritmusérzék fejlesztés, játékos angol
 • A bölcsődés korú gyermeket még nem lehet közös éneklésre buzdítani. Az ő életében az a meghatározó, ha a gondozónő énekelve foglalkozik vele. Ez számára örömet, ellazulást eredményez. A játékát össze lehet kapcsolni énekekkel, mondókákkal. Ezáltal fejlődik a képzelete. A zene, a dallam, a ritmus folyamatos jelenléte fogékonyabbá teszi később a komolyzenei művek befogadására is. Természetesen ezek a helyzetek legyenek spontánok, a gyermekek önkéntes érdeklődésére épüljenek. Háttérzeneként, vagy egyes ünnepekhez kapcsolódóan már most megjelenhetnek népszerű komolyzenei művek.
 • Az óvodáskorú gyermekeknél már a dal tanítást is el lehet kezdeni és az idegen nyelv játékos bevezetésére is alkalom nyílhat.

PÉNTEK

 • természetismeret, környezetismeret
 • környék felfedezése
 • természet szeretetére nevelés
 • Az apróságok kíváncsisága végtelen, ezt érdemes kihasználni, hogy minél több tapasztalatot, ismeretet szerezzenek. A mi feladatunk segíteni őket, hogy felfedezhessék a világot, környezetükkel ismerkedjenek. Sokféle és sokszínű lehetőséget kínálunk mindennapi tevékenységeinkben, játékainkban séták és kirándulások alkalmával.
 • A rácsodálkozás a felfedezés jelentsen örömet a gyerek számára (pl. egy színes pillangó, vagy egy szép színű őszi falevél). Fontos feladatunknak tekintjük, hogy mindig hallgassuk meg a gyerekek kérdéseit, közléseit és reagáljunk is rá. Beszélgetünk a gyerekekkel, családról, évszakokról, a testünkről, állatokról, növényekről, gyümölcsökről, színekről, járművekről és minden olyanról ami megjelenik a hétköznapjaikban a valós környezetükben.

A FOGLALKOZÁSOK ÖNKÉNTES JELLEGŰEK ÉS JÁTÉKOSAK, AZ VESZ RÉSZT BENNE AKINEK KEDVE VAN.

A gyermekek napjainak nagy részét a JÁTÉK-nak kell kitöltenie.

Fontos, hogy a gyermek úgy játsszon, ahogy ő szeretne, hiszen ez a világ megismerésének legjobb módja számára. Nem a gondozónő az irányító, ő csak partner, vagy szereplő a játékban. A szerepjátékok során a gyerek a benne rejlő feszültséget is oldja, ugyanakkor próbálja tanulni, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedjen. Ebben kell biztatással megerősíteni a pozitív, a közösség számára megfelelő megoldást.

Építő játékok fejlesztik a gyerek figyelem koncentrációját, kitartását térlátását, mozgás koordinációját.

A kirakós játékok, puzzle elengedhetetlen kelléke a térlátás fejlesztésének. A rész egész viszonyának megértéséhez. A kitartás, a figyelemkoncentráció kialakulásában is igen nagy szerepet játszik.

JÁTÉKOS MUNKA

Azzal, hogy a gyereket bevonjuk a háztartási munkába, megalapozzuk a későbbi (kamaszkori) aktív részvételét is. Ha ebben sikereket ér el, érzi, hogy szükség van a segítségére, akkor boldogan vesz részt a számára kivitelezhető munkákban. És a későbbiekben természetes lesz számára a családi munkamegosztás. A családi napköziben önkéntes alapon a gyerekek részt vesznek a terítésben, a levél seprésben, a hó lapátolásban, akár a kiborult víz feltörlésében is.

Reményeink szerint a gyermekek tudatos, korai fejlesztésével megelőzhetővé válik az iskolai potenciális tanulási zavar. A gondozás során folyamatos odafigyeléssel biztosítjuk a gyermekek komfortérzetét. A gyermekek jó közérzete adhat csak pozitív alapot a családi napköziben folyó minden tevékenységhez.

Fejlesztés 1,5- 2 éves gyerekeknél

 • Finommotorika fejlesztése, kézügyesség fejlesztése, ( rendkivül fontos a későbbi írás tanulásnál)
 • bármilyen felfűzhető tárgy, nagyobb nyílással, segít a tárgyakat méret,
 • alak és szín szerint csoportosítani, fejleszti a kéz- szem koordinációt és a finommozgást
 • gyermek olló biztonságos használata-vágás megtanítása
 • papírtépés, ragasztás, gyurmázás, (kígyó, esetleg csiga, gyurma vágása műanyag késse)
 • festés ( vízfesték, tempera),
 • rajzolás, ( filctoll,színes ceruza, zselés toll,aszfalt kréta) irka- firka,
 • vízszintes, függőleges vonalat utánozzon, firkálásnál a lap szélét
 • próbáljuk betartani
 • összerakós játékot illesszen össze kockából min. 5db építsen
 • egyre gyakrabban használja a domináns kezét (jobb vagy bal)
 • a palackra lazán felhelyezett kupakot próbáljuk le-,felcsavarni

Nagymozgások fejlesztése

 • labdázás (elkapás, gurítás, rugás, célba dobás…),
 • egyensúlyozás valamin, valamivel ( babzsák használata)
 • játék az ugráló labdával
 • csúszda
 • trambulin használata
 • bukfenc, mászás, torna ( járás, a láb belső és külső élével,sarok-,
 • lábújhegyen járás
 • szökdelések, egy lábon állás, törzshajlítgatás, guggolásban
 • járás, utánzó gyakorlatok, kar-,törzskörzések…),
 • táncolás, biciklizés,
 • próbálkozhat az öltözködéssel ( cipő, zokni, kesztyű,sapka)
 • mindennap van alkalma a gyereknek szabadon futkározni, ugrándozni

Beszédfejlesztése

 • beszélgetés játékból (pl. telefonálás),
 • szituációs játékok a babákkal,állatokkal,
 • mese olvasás , bábjáték
 • udvariassági kifejezésekre tanítás(köszönés, tessék, kérem, légy
 • szíves…, köszönöm),stb.
 • mondókák, versikék, dalok tanulása,
 • ritmus fejlesztés, tapsolás, kopogás,
 • hangszerek használata, zenehallgatás

Gondolkodás fejlesztése

 • saját nevének , saját korának megtanítása
 • válogatás tárgyak között (szín, alak, anyag…szerint),
 • irányok, nagyság,azonosság-különbség
 • több-kevesebb, hosszabb-rövidebb fogalmak ismerete
 • színek ismerete, helyhatározók gyakorlása, ellentétes fogalmak,
 • napszakok, évszakok, számolás (eleinte csak 3-5-ig tudnak),
 • meg kell neki tanítani, hogy legyen jószívű, adja oda másnak a játékát, ha kéri, de ne hagyja, hogy bántsák, viszont nem szabad verekedni
 • testrészek nevének megtanítása

Fejlesztés 3-4 éves gyermekeknél

Finommotorika

 • egyszerű formákat rajzoljon, másoljon /kör,négyzet, táglalap, stb./
 • lapozgassa a könyv oldalait-lehetőleg egyenként
 • több mint hat építőkockából próbáljon tornyot építeni
 • a ceruzát már ne marokra fogja, hanem íráspozícióba
 • csavaros kupakokat próbáljon kinyitni, bezárni
 • biztonságos gyerek ollót használjon-próbálunk már vonal mentén vágni
 • gyurma- ( javítja a finommozgást, fejleszti a kézügyességet, különböző technikákat gyakorolhat vele a gyermek pl. sodrás, lapítás, formázás, vágás).
 • ragasztás,tépés már valami formát próbálunk készíteni /
 • termések, pattogatott kukorica ragasztása/
 • festés-kivágott forma kifestése, színezése /gomba, labda, fa, virág stb./
 • felfűzhető tárgyak már kisebb nyilással

Fa építőjáték használata

 • Fejleszti a szem-kéz koordinációt és az egyensúlyérzéket.
 • Javítja az izomkoordinációt.
 • Számolni, rendszerezni, csoportosítani tanít.
 • Segít megérteni a méretkülönbségeket, a súlykülönbségeket, a hosszúságbeli eltéréseket.
 • A különféle alakú darabokat tartalmazó építőjátékok segítenek a formák megismerésében

Nagymozgások fejlesztése

 • váltott lábú lépcsőn járás gyakorlása
 • akadálypályán ugrálás,szökdelések, mászások
 • futóversenyek ( már magabiztosan futnak)
 • foci, labdarugás, labda elkapása két kézzel
 • labda ( fejlesztik a nagymozgást, az egyensúlyérzéket, valamint
 • a térbeli tájékozódást, javítják a szem-kéz koordinációt)
 • tricikli, futó bicikli
 • egy lábon állás néhány másodpercig
 • óriásjárás-törpejárás
 • függő-,és támaszgyakorlatok
 • egyensúlyt fejlesztő feladatok

Hallás és beszéd fejlesztés

 • összetettebb utasításokat, kérések adása
 • tárgy és kép felismerés gyakorlása
 • nagyon sok beszélgetés
 • gyakoroljuk, hogy meg tudja mondani a nevét, a korát és a nemét
 • mesekönyv gyakori használata, mese hallgatás
 • fejleszti a hallást és a beszédkészséget
 • az anyanyelv szeretetére nevel
 • fejleszti a gyermek fantáziáját
 • élményekkel gazdagítja a gyermeket, nyitottabbá teszi új dolgok befogadására.
 • Rövid mondókát, verset mondjon, tanuljon

Baba/plüss állat

 • Javítja a beszédkészséget.
 • Fejleszti a fantáziát, a kreativitást.
 • Elősegíti, hogy a gyermek szabadon kifejezhesse gondolatait, érzelmeit.
 • Feszültségoldó, mert lehetőséget ad a gyermek számára, hogy szerepek mögé bújjon)

KOGNITÍV FEJLŐDÉS

Hogyan fedezi fel, ismeri meg a világot?

 • a mechanikus játékokat működésbe tudja hozni (pl. szirénázó rendőrautó, síró baba stb.)
 • szerepjátékokat játszik gyerekekkel, plüss állatokkal és babákkal ( főz, etet, tisztába tesz, stb.)
 • a tárgyakat szín és forma alapján csoportosítja pl. fa építő
 • ki tudja rakni a 3 vagy 4 darabból álló puzzle-t
 • fejleszti a megfigyelő és a problémamegoldó képességet.
 • gondolkodni, kombinálni tanítja a gyermeket
 • segít a hasonlóság és a különbség fogalmainak megértésében
 • nagy szerepe van a rész és az egész viszonyának felismerésében
 • segítségével a gyermek megtanulja, hogy hogyan illesszen össze
 • szabálytalan formákat a helyére tudja rakni
 • gyurma használata (segít a gyermeknek megtanulni, hogy az anyagok változtathatják formájukat, texturájukat kreativitás- és alkotóvágy fejlesztő, segít a feszültség levezetésében anélkül, hogy a gyermek kárt tenne valamiben)
 • memoria kártya használata (arra ösztönzi a gyermeket, hogy odafigyeljen a részletekre, fejleszti a koncentrációs- és emlékezőképességet kitartásra és türelemre ösztönzi a gyermeket fejleszti az empatikus készséget önbizalomnövelő)

ÉRZELMI ÉS SZOCIÁLIS FEJLŐDÉS:

 • Hogyan fejlődik érzelmileg és kapcsolataiban?
 • Utánozza a felnőtteket és kortársait.
 • Spontán kifejezi az ismerős játszótárs iránt érzett szeretetét.
 • Tudja, hogy mikor következik ő a társasjátékban.
 • Megérti, hogy mit jelent az “enyém”, “övé”.
 • Rövid időre már könnyen elválik a szülőktől.
 • Kezelni tudja a nagyobb változásokat is.
 • Szobatisztaság nappalra kialakult

A napi élet megszervezésében az alábbi témaköröket dolgozzuk fel:

 • évszakok
 • család
 • testünk
 • környezetünk
 • állatok
 • eszközök
 • közlekedés

Évszakok:

 • Tavasz: Megismerjük az ébredő természetet, mi van a kertben, megismerjük a fák, virágok, állatok neveit. Milyen tulajdonságaik vannak, hol élnek, milyen a hangjuk. Ismerkedünk a szinekkel, formákkal.
 • Nyár: Sok időt tölthetünk szabadban, ismerkedünk a nyári örömökkel, a nyári virágokkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel.
 • Ősz: Miért változnak az évszakok, miért lesz hűvös, miért hullanak a fákról a levelek. Megtanuljuk a hónapok neveit, ismerkedünk a hét napjaival.
 • Tél: Miért van hideg, mi a hóesés, mit jelent a Karácsony, az újév kezdete.

Mindezekhez énekek, mesék, versek, mondókák, játékok kapcsolódnak.

Család:

 • Életkor, testmagasság szerinti sorozatok, testvérek számlálása, altatók,
 • családdal kapcsolatos mesék, történetek, versek stb…
 • Családi körben szerzett élmények feldolgozása—ábrázolási technikákkal, ajándék készités.

Kinek milyen szerepe van a család életében:

anya—apa—testvér—nagyszülők—dédszülők—nagynénik—nagybácsik—unokatestvérek- barátok

Testünk:

Tükörkép játékok, saját testrészeinek felismerése, tapasztalaton, élményen alapuló emberábrázolás, táncos mozdulatok, hangok felismerése, hangszerek használata.

Környezetünk:

A ház ahol élünk, tárgyak megismerése. A természet szépségeinek felfedezése, a természet megóvása. Sétákkal, játékokkal, különböző manuális tevékenységekkel.

Állatok:

Halmazokkal végezhető műveletekhez eszközként állatfigurák, sorozatok. Állatszereplőkkel játékok.

Hajtogatás, festés, állatfigurák kiegészitése, tépés stb..

Eszközök:

Különböző használati eszközök felismerése, mit mire használunk, szituációs és utánzó játékokkal ki lehet próbálni ezeket.

Közlekedés:

Közlekedési eszközök felismerése, készitése, hangok felismerése, terepasztal épitése, felhasználásával a közlekedési szabályok gyakorlása. Közlekedéssel kapcsolatos történetek, versek. A gyermekkel való foglalkozás során úgy szeretnénk közvetiteni a kultúrát, hogy érzelmileg, erkölcsileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak, s eközben boldog gyermekkorukat megőrizhessék. Amennyiben a normál fejlődéstől eltérést észlelünk, arra a szülő figyelmét felhívjuk és segítünk a megfelelő szakember felkutatásában. A kultúra átadásában alapvetőnek tartjuk a nemzeti hagyományok, megőrzését, átörökítését. Tisztelettel és szeretettel ajánljuk a mi kis KUCKÓINKAT és örömmel fogadunk minden kedves érdeklődőt!