Ellátás, gondozás

˝A gyermeket tisztelettel kell fogadni,
szeretetben kell nevelni,
és szabadságban kell elbocsájtani.˝
(Steiner Rudolf)

Gondozóink

Szakmailag képzett, kiváló, tapasztalt pedagógusokból álló szakemberek segítik a mindennapokat színesebbé tenni. Korai fejlesztéssel próbáljuk kiszűrni azokat a gyermekeket, akiknek valamilyen testi vagy szellemi képességük nem alakult ki, időben szakemberhez tudjuk irányitani pl. logopédus, gyógytornász stb.

Élelmezés

A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni kiskopekuckoigényeiknek megfelelően történik. Minden gyereknek biztosítjuk a nyugodt kényelmes étkezést. Az ételadagjuk nagy részét önállóan el tudják fogyasztani. Új ételek, ízek bevezetésénél először mindig csak kis mennyiséggel kínáljuk a gyerekeket és csak akkor adunk nagyobb adagot, ha szívesen fogyasztja. Az ételből minden gyerek egyéni étvágyának megfelelő adagot kap. Fokozza a gyermek étvágyát ha nem sürgetjük őket és az étkezések jó hangulatban zajlanak. Az étkezés közben szerzett tapasztalatok a gyermekek tudását gyarapítják.

Az étrendet legalább egy héttel előbb a szülők tudomására hozzuk, hogy figyelembe tudják venni az otthoni ételek tervezésénél. Az ebédet külső cég szállítja, a reggelit, tizórait, uzsonnát helyben készítjük.

Az ellátás, gondozás - nevelés megvalósulása

Tanári pályánk alatt arra jöttünk rá, hogy a kisebb gyerekek sokkal fogékonyabbak, jobban lehet őket abban segíteni, hogy jobb és értékesebb alanyai legyenek a társadalomnak.

A mai világban az elcsúszott értékrendek, a családok létbizonytalansága, a túlzott elvárások, a verseny nem kis feladatot ró a pedagógusokra. Hiszen minden kislurkónak saját egyéni, önálló személyisége, attitűdje van már a születése pillanatában.

Úgy gondoljuk, hogy egy családi napközi ezt a személyiséget meg tudja őrizni és tovább tudja fejleszteni. Egy családias, szeretetteljes légkörben foglalkozunk a gyerekekkel nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan "jelen van".

Elképzeléseink

 • boldog kisgyermekort biztosítani,
 • derűs, otthonos, biztonságos légkört teremteni,
 • elfogadó, szerető nevelést - gondozást adni,
 • testi, lelki, szellemi, érzelmi fejlődést segíteni

A gyermekekkel foglalkozó személyek személyisége, meghatározó a gyermek-nevelésben. Legyen a legapróbb cselekedetünk is olyan, hogy a felnövekvő generációnak ne kelljen szégyenkezniük miattunk. Ebben az életkorban a gyerekek szinte mindent leutánoznak a felnőttektől és kortársaiktól.

Szeretnénk őket a helyes mederbe terelni.

Elveink

 • egyéni bánásmód,
 • gondozás és nevelés egységének elve,
 • stabilitás,
 • aktivitás,
 • önállóság,
 • a gyermek elfogadásának és személyiségének megbecsülése,
 • pozitívumokra támaszkodás,
 • egységes nevelő hatások,
 • rendszeresség és a fokozatosság,
 • egymás kölcsönös segítése,
 • a másság és egymás elfogadása,
 • új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatás,
 • természetes és életközeli helyzetek teremtése